Lieve mensen,

Wat fijn dat u deze nieuwsbrief leest! Het is al meer dan een jaar geleden dat wij velen van u gezien of gehoord hebben! Hoe gaat het met u allen in deze turbulente, verwarrende en onzekere tijd? Voor degenen die kennis genomen hebben van mijn boek (De verborgen Taak van de
Goddelijke Moeder in de buitenste duisternis), is het goed nieuws te weten dat ik sinds de boekpresentatie (19 mei 2019) opzienbarende openbaringen en inzichten heb mogen ontvangen.

In het kort: gedurende de openbaringen die tot mij kwamen, heb ik in eenheid met de Goddelijke Moeder de laatste duistere krachten uit het kosmisch onbewuste kunnen ontmantelen. Dat betekent dat alle stekkers uit het collectieve machtssysteem zijn getrokken, waardoor het duister niet meer de beschikking heeft over het Goddelijk Licht van Lucifer en de slachtofferzielen. Daarmee kunnen we het laatste jaar van de verborgen Taak van de Goddelijke Moeder afsluiten.

“Door het indalende liefdeslicht van de Goddelijke Moeder zal Haar energie voelbaar worden als een zachte liefdesbries, die uit zal groeien tot een storm op micro- en macroniveau.” (De Taak van de Goddelijke Moeder, blz. 12) De duistere energieën van de zielen van het machtssysteem zijn daarmee volledig op aarde ingedaald. Ieder mens op aarde zal reageren op de aanzwellende energieën al naar gelang de nog onbewuste geschiedenis van de eigen ziel. Het onderdrukkende collectieve machtsmodel heeft op 23 november 2020 plaats moeten maken voor het nieuwe model van de collectieve Goddelijke energie van Liefde, Waarheid en Eenheid.

Alles wat niet geënt is of niet geënt wil worden op de norm van de collectieve Goddelijke Liefde jegens de naaste, zal zijn levenskracht verliezen. De zielen echter, die zich richten op het zuivere Licht en de Liefde van God, zullen steun en hulp krijgen om het onbewuste van de geschiedenis van hun ziel te transformeren naar eenheid met God. Velen zullen zich bekeren en de keuze maken om de weg van transformatie door het onbewuste van hun ziel tot het einde te gaan. Het is de weg die leidt naar de realisatie van de onvoorwaardelijke liefde – ondanks alles – naar de naaste in het zuivere Licht van God. Het is de weg die Jezus ons heeft voorgeleefd. Ik realiseer me dat dit een stevige boodschap is, maar vanwege de urgentie kan ik in eenheid met de Goddelijke Moeder niet anders dan mij op deze manier tot u te richten. Vanwege deze urgentie vindt u onderaan de nieuwsbrief de tekst van het geheime deel van de derde boodschap van Fatima, zoals ik die in mijn boek heb weergegeven.

Meditatie- en bezinningsweekend
Ik nodig u uit voor het komende meditatie- en bezinningsweekend in de Abdij van Berne (15-17 januari 2021). We gaan constructief aan het werk met de transformatieprocessen van de deelnemers. Het wordt een weekend waarin we onze inspiratie en creativiteit oppakken om
doelgericht en bewust verder te gaan in deze turbulente tijd. Binnen een paar dagen kunt u een uitnodiging hiervoor verwachten. Open dag
We hebben daarnaast een open dag gepland op 20 maart 2021, waarin ik dieper op de actualiteit inga aan de hand van de afwikkeling in de wereld van de verborgen Taak en de toekomst van de mensheid.

Tot slot
Ik hoop en bid dat we elkaar weer zullen ontmoeten op de retraite en de open dag. Ik wens u allen, ook namens Johannes, een gezegende kersttijd en een goede start in het nieuwe jaar. Warme groet, Johanna

Agenda
15-17 januari 2021 Meditatie- en bezinningsweekend in de Abdij van Berne
20 maart 2021 Open dag Stichting Caelum in Terra

Stichting Caelum in Terra: caeluminterra.nl

De derde boodschap van Fatima.
Dit is het geheime deel van de boodschap van de Goddelijke Moeder te Fatima, anno 1917. Op 22 augustus 1982 heeft Moeder Maria, de moeder van Jezus, in haar toenmalige incarnatie, in haar aardse gestalte als Johanna van Moosel, deze boodschap officieel aan de wereld bekend gemaakt tijdens de ‘Tweede Maria Manifestatie’ in de Oude Kerk te Amsterdam.

“Ik, gezegende maagd, breng een blijde boodschap:
Het tijdperk van LUCIFER is nabij!! Ontvangt deze boodschap in BLIJHEID.
Geeft gehoor aan uw gevoel, want dat is de waarheid.
Breng geen kwetsing toe aan anderen, want dat is slecht.
Weest verheugd en sier de dag met bloemen!
Luister naar de stem in uw hart: dát is God!
En vernietig de wereld niet.
Zo zullen rampen voorkomen worden.
Luistert!
Dit is aan eenvoudige kinderen, ik kom terug ter verduidelijking.
Zorg voor de kinderen en behoed ze.
Bewaar dit tot ik kom.
Geef alle onsterfelijke zielen een kans,
állen zullen leren zien.
Het getij kan gekeerd door te zien in eigen hart
en te blijven staan in de genade van God,
die alles geneest en heel maakt.
Ik die barmhartig ben, zal helen de wonden,
en smart zal veranderen in bloemen.
Durf te lijden aan het leven,
– zie mijn zoon Jezus.
Dit zal alles veranderen tot het ware leven,
het ware leven waar Jezus in geloofde,
en dat ik KEN omdat ik Maria, de MOEDER van Jezus ben.
Dit is de Taak die ik mij gesteld heb,
de Taak om de mensen te voeren naar het LICHT,
het LICHT waarin alles verdwijnen zal
en waaruit uiteindelijk de LIEFDE zal overleven.
Deze blijde boodschap brengt alléén Licht in de duisternis van de ziel,
die de aarde in alle hevigheid VOELT.
Die zò de aarde durft te voelen, zal LICHT kunnen zijn in de hemel.
Zo kom ik op deze aarde en zal ik brengen het LICHT
ter verlichting van jullie zware harten.
Hóórt mij, luistert!
Durft te zien en te voelen de Liefde die ik ben.
God is ons allen genadig,
en wij zullen overleven met aller goeden wil!”
(Einde van de boodschap uit 1917)

Nieuwsbrief – November 2020 (pdf)