Lieve mensen,

We zitten midden in de kersttijd en het is voor velen druk, druk, druk. Het Filosofisch Café hebben we uitgesteld tot het nieuwe jaar.
Ondertussen is er oneindig veel aan het licht gekomen wat het turning point naderbij brengt, uit de hopeloze situatie waar de mensheid zich collectief in bevindt. Goed nieuws dus voor al diegenen die trouw iedere dag hun innerlijke huiswerk doen, dwars door alle negativiteit heen, gedurende deze laatste fase van barmhartigheid, zoals Jezus dat noemt. “Zalig zij die treuren, zij zullen vertroost worden”.

Jezus zegt in een van zijn laatste boodschappen aan de wereldbekende zieneres Vassula Ryden:

“Roep de mensen bijeen en vertel ze: zonder berouw en oprechtheid in je gebed zal dit kwaad langer duren dan je denkt; keer jullie tot Mij, je God, en heb berouw; een oprecht en universeel gebed zal Mij, je God, bereiken; vasten zal demonen verdrijven; elk offer is voor Mij acceptabel; verwerp jullie lethargische geest en doe afstand van je kwade gewoontes en sluit vrede met Mij, je God; laat Mij horen: “Heer, ontferm U over mij, zondaar!” en Ik zal medeleven tonen; en Ik zal zegeningen laten regenen over jullie allen; kom, wees niet bang; Ik luister…” (13 maart 2020)

Hoe we deze boodschappen vertalen naar ons dagelijks leven kunnen we op ons Filosofisch Café ter sprake brengen.

Rest mij jullie een mooi gezegend kerstfeest te wensen en een leven in eenheid met God in het nieuwe jaar.

Johanna Kraus


Praktische zaken:

Datum Filosofisch Café: zondag 9 januari 2022
Plaats: Tijm 15, 1902 JV Castricum.

Graag sloffen meenemen (anders heb ik er nog wel een paar) en binnenkomen via de voordeur. Indien je de voordeur niet kunt vinden, bel me dan even.

Inloop: 13.00 uur
Start: 13.30 uur
Afronding: ±16.00 uur

We zetten een pot neer voor de kosten, 5 euro per persoon.
Geef je bijtijds bij mij op: 06 4036 6473 of mail2johannakraus@gmail .com

Nieuwsbrief Stichting Caelum in Terra december 2021