Bestellen

Het boek kan besteld worden door een emailbericht te sturen naar info@caeluminterra.nl, onder vermelding van het aantal en uw adresgegevens.

De prijs van het boek is € 21,00; de verzendkosten bedragen in Nederland € 3,50.

Na het overmaken van € 24,50 op IBAN NL 07 TRIO 0198 0064 97 t.n.v. Stichting Caelum in Terra, Schalkwijk, wordt het boek aan u toegezonden.