Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Johanna Kraus, voorzitter
  • Johannes Altenburg, secretaris-penningmeester

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

KvK nummer: 61772747
IBAN:  NL07 TRIO 0198 0064 97 t.n.v. Stichting Caelum in Terra te Schalkwijk (BIC code: TRIONL2U)
Email: info@caeluminterra.nl

De ANBI-status is momenteel in aanvraag.