Support us

Om de hemel op aarde te krijgen is in deze tijd ook geld nodig; geld dat wij gebruiken om onze doelstellingen te realiseren.

Uiteindelijk wil de stichting een vaste voet op de aarde krijgen in de vorm van een woon-, leef- en werkgemeenschap.

Uw bijdragen in de vorm van donaties, erfstelling, legaat, schenking of eenmalige giften zijn van harte welkom!

Deze kunnen worden gestort op IBAN NL07 TRIO 0198 0064 97
(BIC code: TRIONL2U) t.n.v. Stichting Caelum in Terra te Schalkwijk

Stichting Caelum in Terra heeft de ANBI status aangevraagd.