Het boek

Het boek beschrijft de verborgen Taak van de Goddelijke Moeder in de buitenste duisternis. De kennis van de buitenste duisternis is noodzakelijk om het collectief onbewuste, dat de wereld in de greep heeft gehouden van het eeuwige conflictmodel, te begrijpen in de tijd die gaat komen.

Dit boek brengt inzicht in de eeuwige dualiteit, de disbalans tussen leugen en waarheid, goed en kwaad, liefde en geweld, etc.
In de komende fase van de geschiedenis van de mensheid wordt deze disbalans hersteld (het herstel van Dharma). Hierdoor wordt in het collectief onbewuste van de mensheid de eenheid, de liefde als waarheid, geïnitieerd.
Dat zal de grote veranderingen gaan brengen op de weg naar vrede, waar we als mensheid al eeuwenlang naar op weg zijn en op wachten.

‘De verborgen Taak van de Goddelijke Moeder’ maakt de verbinding duidelijk tussen de oude christelijke theologie en de esoterie.

Haar Taak beschrijft de esoterische geschiedenis van de mensheid vanaf de oer-strijd van de goden, waar het eeuwige conflictmodel is ontstaan en bestendigd. De Goddelijke waarheid van zuivere liefde werd met onderdrukking en geweld voor eeuwig naar de buitenste duisternis verbannen.
Deze verbanning van het Goddelijk licht en de waarheid leidde tot het ontstaan van het kosmisch onbewuste (de donkerste machtsconstellatie), waardoor het voor de mensheid tot nu toe onmogelijk is geweest, om vrede op aarde te kunnen realiseren.

De inhoud van dit boek gaat over de ontkrachting van de oorzaak van dit eeuwige conflictmodel door de verborgen Taak van de Goddelijke Moeder en haar lichtdragers. Aan de hand van de Mariaverschijningen maakt Johanna de diepe betekenis duidelijk van de voorbereidende boodschappen van de Goddelijke Moeder voor de gehele mensheid.

De verborgen taak laat een tot nu toe onbekende theologische betekenis zien van het leven en het offer van Jezus. Helder onderbouwt Johanna, dat de Goddelijke Moeder in eenheid met de Goddelijke Vader en Haar Zoon Jezus, eeuwig samenwerken voor de uiteindelijke verlossing van de gehele mensheid. In dit boek wordt duidelijk dat de Goddelijke Moeder, de moeder van Jezus “die eens Maria was”, voor de gehele mensheid van nu af aan gezien en begrepen gaat worden als Medeverlosseres. Pas dan, zegt Zij in haar verschijningen, kan er vrede op aarde komen.

Johanna legt uit, dat naast de sleutel voor vrede die de Goddelijke Moeder aanreikt, het voor herstel van vrede noodzakelijk is, dat ieder mens de vijf menselijke waarden (liefde, vrede, waarheid, juist gedrag en geweldloosheid) ontdekt en integreert op ieder vlak van het leven, om individueel en collectief op aarde de vrede te kunnen realiseren.

De Goddelijke Vader en Moeder als volkomen gelijkwaardige eenheid, brengen de terugkeer van de liefde als dominante norm op aarde.

Het eeuwig onderdrukte vrouwelijke aspect van God als de onvoorwaardelijke en geweldloze liefde, doet haar intrede in deze wereld via het collectief onbewuste door de bekendmaking van de verborgen Taak van de Goddelijke Moeder.

Het heersende en onderdrukkende geweld van de leugen als waarheid zal hiermee door de oorspronkelijk Goddelijke mens stap voor stap getransformeerd worden naar de constructieve opbouw van de nieuwe wereld. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde banen zich van nu af aan een weg, in eenheid met en ondersteuning van de Goddelijke Vader en Moeder voor ieder mens van goede wil, die kiest voor vrede op aarde.

Johanna laat de vrucht zien van de weg van het doorleefde christendom. Dit boek is de voortzetting op het werk van Rudolf Steiner en Carl Gustav Jung.

Het is een boek, een document, dat de toets van de komende eeuwen kan doorstaan. Het geeft inzicht in de individuele realisatie van liefde en heelheid in mens en wereld.

Het is een boek, dat gezien kan worden als een persoonlijk geschenk van God voor ieder die dit leest.