Johanna Kraus, spiritueel verpleegkundige

(niet praktiserend sinds 2014)

 

Wie ben ik?

Als verpleegkundig docente gaf ik les in psychogeriatrische zorg. Ik kreeg daarnaast meer en meer ervaring en inzicht in de levensprocessen van de cliënten en de achtergronden van de leerlingen. Vóór die periode had ik reeds enkele jaren op een trauma-polikliniek gewerkt en veel geleerd van de gevolgen van trauma’s, lichamelijk en emotioneel. Zo kwam ik in de loop der jaren op steeds diepere niveaus het krachtenspel in de gezondheidszorg, hulpverlening en politiek tegen, dat de cliënten niet diende maar belastte, alle goede dingen ten spijt.

In mijn vroegere jaren werkte ik in Tanzania als hoofd van de plaatselijke vroedvrouwenopleiding en gaf bij mijn terugkeer in Nederland les aan de tropencursus met het vak ontwikkelingsproblematiek. In de tropen leerde ik door het contact met de inheemse bevolking de goedwerkende natuurlijke geneeswijzen kennen.

Gedurende mijn jonge moederschap studeerde ik enige jaren theologie met als specifieke interesse de feministische theologie en de Mariaverschijningen met hun betekenis voor de tijd waarin wij nu leven.
Ik werkte veel in en met (vrouwen)groepen.

Door vele langdurige, spirituele reizen naar India, maakte ik kennis met professionele, maar belangeloze gezondheidszorg vanuit de liefde voor God. Daardoor kwam een verdiepend bewustwordingsproces op gang, dat mij bevestigde in mijn visie op de juiste, constructieve en heelmakende zorg voor mensen in hun ziekten en hun ontwikkelingsprocessen.

Door professioneel en vanuit belangeloze liefde zonder een oordeel aanwezig te zijn als ondersteuning bij de cliënt, ontstaat de veiligheid die herkenning brengt van diepe onbewuste gevoelens. Hierdoor kan een bevredigende koers in het ziekteproces ingezet worden. Rust en vrede ontstaan van binnenuit, en zijn een voorwaarde voor het proces van heling. Deze helende processen ondersteun ik met Tachyon ​Energie.

In India maakte ik in het Superspeciality Hospital van Puttaparthi kennis met gezondheidszorg die in verbinding staat met spiritualiteit, en die geheel kostenloos gegeven wordt. (Dit wordt ook in de Verenigde Staten nu incidenteel opgestart, met de bedoeling dat dit in de gehele wereld gerealiseerd gaat worden) Ik ontmoette daar een hartverwarmende en ontroerende zorg, waar intens dankbare mensen stralende ogen hadden, ongeacht hun staat van ziek zijn. De professionele zorgverleners werken vanuit hun gerichtheid op God voor de cliënten. Deze grondhouding geeft de juiste balans tussen professionaliteit en spiritualiteit, en komt de client ten goede, waardoor een optimale zorg en genezingsproces ontstaat. In India maakte ik kennis met de Tachyon ​Energie als ondersteuning bij deze helende processen.

Het professioneel werken met Tachyon Energie in combinatie met de medische professionaliteit en de zuivere spiritualiteit vanuit de goddelijke wereld, brengt de onvoorwaardelijke liefde en professionele zorg samen. Dit gebeurt zonder een overheersend businessmodel. De liefde is de helende factor van het nieuwe paradigma van de gezondheidszorg van de toekomst.