Over de stichting

Het logo geeft de essentie van de stichting weer. De ontvangende handen geven de zuivere liefde vanuit de Goddelijke wereld belangeloos door aan de naaste.

Stichting Caelum in Terra (Hemel op Aarde) is opgericht 27 oktober 2014 te Castricum.

Het doel van de stichting is het realiseren van een ‘Centrum Goddelijk Leven’, als een spirituele woon-leef-werkgemeenschap voor alle religies.

Het is een gemeenschap van ongeveer 45 mensen, die in eenheid met God wensen te leven. Er is dagelijks een geestelijke ochtendopening en dagafsluiting.

De bewoners hebben hun eigen vrijheid en leefruimte. Het is het genieten van wonen, leven en samenwerken, en is het delen van ieders expertise in onbaatzuchtige dienstverlening aan de gemeenschap en de naaste.

In de gemeenschap zorgen we voor elkaar als in een familie, met behoud van de eigen grenzen. Het is groeien in onvoorwaardelijke liefde en wijsheid zonder een conflictmodel. Geweldloze communicatie is het middel om geschillen te slechten om tot elkaar te komen. Iedere deelnemer en gast moet zich veilig kunnen voelen, zonder een oordeel van buitenaf. Het centrum is een plaats om te groeien in liefde en wijsheid op de weg naar zelfrealisatie. De normen en criteria van het Centrum Goddelijk Leven zijn de vijf menselijke waarden (waarheid, juist gedrag, liefde, vrede en geweldloosheid).

De onvoorwaardelijke liefde en geweldloze communicatie staan garant voor de veiligheid, die nodig is om te kunnen groeien in het nieuwe bewustzijn van zelfrealisatie in eenheid met God. Het zal een plaats zijn van zuivere liefde. Er is spiritueel, professioneel en dienend leiderschap in de gemeenschap aanwezig.

Vanwege het ontbreken van druk en oordeel (non-dualisme), zal het leven in de gemeenschap de volgende stap zijn in de spirituele ontwikkeling van de deelnemers naar zelfrealisatie. Centrum Goddelijk Leven zal een voorbeeld zijn van een nieuwe model van samenleven. Het is vrij en onafhankelijk leven. Het nieuwe model zal zijn als een hemel op aarde.

In deze woon-leef-werkgemeenschap is de onvoorwaardelijke liefde van God en voor elkaar richtsnoer en norm. Het is een genade deelnemer in deze gemeenschap te zijn

Toekomstplannen

Daarnaast is het doel van het Centrum Goddelijk Leven het geven van gastvrijheid en het ondersteunen bij de transformatie van het hart. Het gastenhuis is een onderdeel van de gemeenschap. De gast ervaart het ware leven in God voor een bepaalde periode, voorgeleefd door de gemeenschap in een vredige en mooie omgeving.

Om de gastvrijheid voor de gasten te realiseren, willen wij een gastenhuis bouwen. In het gastenhuis zal onze expertise gedeeld worden door seminars, retraites, coaching en begeleiding, opleiding en onderwijs, als belangeloze dienstverlening. Er zal plaats zijn voor muziek en culturele evenementen. Een aspect van de stichting voor de regio is het delen van activiteiten en het ondersteunen van welzijnsvragen naar behoefte.

Voor verblijf en volledig pension vragen wij een vast bedrag naar draagkracht.

De stichting zoekt fondsen om een gebouw te kopen. Wij denken aan het voormalige Arnold Janssen Klooster te Wahlwiller (L).