Wat is mijn doel?

Mijn doel is om mensen op een professionele manier te begeleiden in hun levensprocessen naar heling en genezing. Het gaat om zelfrealisatie en/of een nieuwe kwaliteit van leven op alle vlakken van hun bestaan. Deze inzicht gevende en helende processen ondersteun ik met Tachyon ​Energie.

Daarnaast is mijn doel een multidimensionale visie op ziekte en gezondheid te initiëren. Het  is een bewuste en inzichtelijke manier van werken aan de heling van lichaam en ziel, waardoor de lichamelijke genezing natuurlijker verloopt. Zo groeit een optimale kwaliteit in de gezondheidszorg, die heling brengt op alle vlakken van het leven.

Dit vraagt een andere (diepere) manier van kijken naar wat de onderliggende reden is van problemen of ziekten bij de cliënt. Deze professionaliteit vraagt een innerlijke vorming en bewustwording bij de hulpverlener in de gezondheidszorg die daarnaast met Tachyon Energie gaat werken.

Ik begeleid en coach cliënten (hulpverleners en patiënten) individueel en in groepen. Het is vormgeven aan het ontbrekende en helende aspect van de huidige gezondheidszorg. De aangeboden therapieën bewust te kiezen, vraagt inzicht en de juiste motivatie van hulpverlener en patiënt, waardoor deze optimaal kunnen werken en genezen. Het gaat om de verbinding tussen professionaliteit en spiritualiteit op alle vlakken van lichaam, ziel en geest. Door het groeiende inzicht in de oorzaak van een ziekteproces of een problematiek, ontstaat een positieve en helende spiraal, waardoor onwetendheid, angst en onzekerheid als ziekmakende factoren, omgekeerd worden naar vertrouwen.

De tijd is over-rijp en we staan voor steeds grotere uitdagingen die om veranderingen vragen. Oude methoden werken niet of onvoldoende; mensen krijgen steeds meer weerstanden tegen de huidige gang van zaken, wat niet aan de mensen ligt, maar aan het systeem.

Het grote medicijnverbruik met ernstige ziekmakende bijwerkingen is een zorgelijke ontwikkeling, die ernstiger is dan menigeen beseffen kan. Zuivere ethiek is volkomen afwezig, omdat deze niet verbonden is met de goddelijke wereld. Zuivere ethiek verwordt, met de menselijke emotionaliteit als norm. Kunstmatige intelligentie gaat ons inhalen, waardoor we volkomen onderhevig zijn aan een systeem, waar we niets meer tegen in te brengen hebben.

De vrijheid van het individu wordt zeer ernstig bedreigd door de terreur van de angst, met de manipulatie van de dood.

De oplossing en het antwoord op dit alles voor mens en wereld vraagt om een doorleefd inzicht met professionaliteit, om op de juiste manier met deze thema’s om te gaan, met behoud van vrijheid, authenticiteit en welzijn van leven.